kenya and tanzania overview
Land-Based Expeditions

Kenya & Tanzania Serengeti Survey Safari

kenya and tanzania overview

Enter Traveler Information

Reservation Summary

Title: Kenya and Tanzania Serengeti Survey Safari Standard Room
Accommodations: Serengeti Survey Safari Accommodations
Expedition Dates: November 5, 2017 to November 20, 2017
Duration: 15
Price: $7,698